БизнесОбществоПроблемиУслуги

Движението по ул. „Бяло море“ ще е затруднено от днес до 20 юни

Причината е ремонт на топлопровод

Със заповед на кмета Георг Спартански се въвежда  режим на временна организация на движението по ул. „Бяло море“, ул. „Атон“ и ул. „Драгоман“ в гр. Плевен във връзка с изпълнението на обект: „Реконструкция на  топлопровод по ул. „Бяло море“, гр. Плевен“.

Строителните работи ще се извършат на три етапа:

  • Първи етап – движението на ППС ще бъде ограничено в дясната пътна лента на ул. „Атон“ към кръстовището с ул. „Бяло море“ и спряно за движение по ул. „Бяло море“ в  участъка от кръстовището с ул. „ Атон“ до кръстовището с ул. „ Драгоман”. Същото ще бъде пренасочено по обходен маршрут съгласно приложения проект на ВОБД.
  • Втори етап – движението на ППС ще бъде спряно по ул. „ Драгоман“ и   в участъка на   кръстовището с ул. „Бяло море“. Движението ще бъде  пренасочено по обходен маршрут съгласно приложения проект на ВОБД.
  • Трети етап – движението на ППС ще бъде спряно по ул. „Бяло море“ в участъка след кръстовището с ул. „Драгоман“ в посока Института по лозарство и винарство и ще бъде пренасочено по обходен маршрут, съгласно приложения проект на ВОБД.

Изпълнителят на ремонта е задължен да поставя, поддържа и премахва сигнализацията за временната организация на движението. Пътните знаци от постоянната сигнализация, които не отговарят на временната сигнализация по проекта на ВОБД, трябва да бъдат отстранени или закрити до завършване на строителните работи.

По време на СМР работният участък да се сигнализира. Извършването на краткотрайните и подвижни работи да се осъществява през светлата част на деня при нормална видимост. Да не се оставят отворени изкопи в тъмните часове на денонощието или ако остават отворени в тъмните часове на денонощието да бъдат осветени със светлинна сигнализация, съгласно изискванията на действащата нормативна база.

По време на СМР да се опазват от повреди съществуващите сгради, както и  подземните и надземни проводи и съоръжения. Да се поддържа и почиства пътната инфраструктура, която се намира в близост до строителната площадка, в това число да се премахва всяка почва кал, и инертни материали, които могат да се разнесат на обществени места от колелата на МПС, напускащи строителната площадка.  При констатиране на горецитираните нарушения изпълнителят за своя сметка  извършва всички  дейности по възстановяването  и отстраняването  на същите, гласи още заповедта на кмета.

Срокът на действие на временната организация на движението е от 12.05.2022 г. до 20.06.2022 г.

Подобни новини

Back to top button