СтранатаСтроителство

Сериозен интерес към надзора при ремонта на тунелите „Топли дол“ и „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“

От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) съобщиха, че са отворени офертите в обществената поръчка за изпълнител на строителния надзор при основния ремонт на тунелите „Топли дол“ и „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“. С предприемането на ремонтните дейности ще бъде повишена безопасността на движение в съответствие с изискванията за съоръженията, разположени по основната TEN-T мрежа, включваща най-важните международни връзки в ЕС, се казва още в съобщението.
Обществената поръчка е в две обособени позиции. В първата е надзорът при ремонта на тунел „Топли дол“. Индикативна стойност е 1 247 750 лв. без ДДС. Отворените 7 оферти са на:
– ДЗЗД „АМ ХЕМУС – ТУНЕЛИ 2022“, с участници: ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД и ГАРНЕТС БГ ООД;
– РУТЕКС ООД;
– ДЗЗД „ТУНЕЛИ СЕВЕР“, в което са ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД, СТРОЛ-1000 АД, ДеНиДи ЕООД и Мах Консулт ЕООД;
– ДЗЗД „Трансконсулт Група-БГ“, в което са ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД и ТРАНСКОНСУЛТ – ГРУПА ЕАД;
– ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ ЕООД;
– ОБЕДИНЕНИЕ „ТУНЕЛИ 22“ (ДЗЗД), с участници ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД, КОНТПАС ООД и ТРИ – ЕС ЕООД;
– „НАДЗОР ТУНЕЛИ АПИ“ ДЗЗД, в което е ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД.
Във втората обособена позиция е осъществяването на надзор при ремонта на тунел „Правешки ханове“. Прогнозната стойност е 1 393 875 лв. без ДДС. Отворени са 7 оферти, като участници са същите от първата позиция:
– ДЗЗД „АМ ХЕМУС – ТУНЕЛИ 2022“, с участници ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД и ГАРНЕТС БГ ООД;
– РУТЕКС ООД;
– ДЗЗД „ТУНЕЛИ СЕВЕР“, в което са ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД, СТРОЛ-1000 АД, ДеНиДи ЕООД и Мах Консулт ЕООД;
– ДЗЗД „Трансконсулт Група-БГ“, в което са ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД и ТРАНСКОНСУЛТ – ГРУПА ЕАД;
– ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ ЕООД;
– ОБЕДИНЕНИЕ „ТУНЕЛИ 22“ (ДЗЗД), с участници ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД, КОНТПАС ООД и ТРИ – ЕС ЕООД;
– „НАДЗОР ТУНЕЛИ АПИ“ ДЗЗД, в което е ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД.
До 8 септември е срокът за подаване на офертите в обществената поръчка за избор на изпълнители на основния ремонт на тунелните съоръжения. Индикативната стойност на поръчката е 75 475 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение на строителните дейности е 18 месеца. Тя също е в две обособени позиции – в обособена позиция 1 е ремонтът на тунел „Топли дол“ при 39-ти км, а в позиция 2 са ремонтно-възстановителните дейности в „Правешки ханове“ при 54-ти км на АМ „Хемус“.
Тунел „Топли дол“ е в експлоатация през 1985 г. Дължината на тръбата за Варна е 883 м, а в посока София – 878 м. Рехабилитацията на съоръжението предвижда изграждане на нова хидроизолационна и отводнителна система, нова облицовка и тротоарни блокове в тръбата за София. Ще бъде извършена реконструкция на пътното платно и на порталните участъци на тунела, както и разширение на тротоарите в тръбата за Варна. За повишаване на безопасността на съоръжението ще бъдат изградени две пешеходни евакуационни напречни връзки между тръбите на съоръжението. Ще бъде положена нова асфалтобетонова настилка, хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.
Тунел „Правешки ханове“ е построен в края на 80-те години на миналия век. Дължината на тръбата за Варна е 834 м, а на тръбата за София – 830 м. Съоръжението ще е с нова облицовка, дренажна и хидроизолационна система и тротоарни блокове. Предвидено е подобряване на отводняването. Ще бъдат основно ремонтирани вече изградените напречни връзки, свързващи двете тръби на тунела, което ще позволи те да бъдат използвани за аварийни изходи. Съоръжението ще разполага SOS телефони, пожарогасители и др.

Подобни новини

Back to top button