АрмияОбразованиеСтранатаТранспорт

Тенденции и предизвикателства в развитието на образованието в авиационния сектор

ВВВУ „Георги Бенковски“ бе домакин на работна среща за постигнатото и предизвикателствата пред съвременното авиационно образование, съобщават от висшето училище. На поканата на бригаден генерал Юлиян Радойски и ръководството на училището се отзоваха полковник д-р Милен Филев – държавен експерт в отдел „Образование и квалификация“ на Дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ в Министерство на отбраната, подполковник Петко Поповски от „Военно ръководство на въздушното движение“ в командването на ВВС, подполковник д-р Андон Андонов от катедра „ВВС и ПВО“ на ВА „Г.С.Раковски“, доцент д-р Юлиян Минчев – ръководител на катедра „Мехатроника“ и доцент д-р Цветелина Велкова от същата катедра на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“.
Преди анализа на състоянието на съвременното образование за подготовка на кадри за военната и гражданска авиация, на участниците в срещата бяха припомнени „Поуки от практиката по усвояване на авиационната техника и подготовка на летателния състав във Въздушните на Негово Величество войски“, подготвени от полковник професор д-р Мануш Христов – декан на факултет „Авиационен“. Настоящите тенденции и предизвикателства в развитието на образованието в авиационния сектор представи доцент д-р инж. Иван Вълков – помощник-ректор на ВВВУ.
Основна задача на ВВВУ е да се утвърди като единен център за комплексно авиационно образование за обучение на летци-пилоти и технически специалисти на самолет и на хеликоптер за нуждите на ВВС , ВМС и МВР. Благодарение на предоставените от МО и ВВС два леки учебно-тренировъчни самолета, след 20 годишно прекъсване курсанти летци-пилоти третокурсници вече са летели по 50 часа. Амбицията е училището да получи и учебни хеликоптери, които да подпомогнат обучението на приетите тази година летци-пилоти на хеликоптер. Не е без значение намаляване себестойността на един летателен час.

Предизвикателство е и подготовката по хибридната специалност с Медицински университет – Плевен „Авиационен парамедик“. Подготвени са учебните програми. Изучава се опита на сродни авиационни институти от Полша, Румъния, Франция.
Благодарение на съвместната дейност на ВВВУ с ПГ по механоелектротехника и ПГ по автотранспорт в Плевен се очаква през следващата учебна година да започне обучението на авиационни техници.
Подп. Поповски обърна внимание на много сериозен проблем пред висшето военно образование. Оказва се, че през първи и втори курс трябва да се отстраняват и компенсират пропуските от средното образование. От 13-15 години летателна дейност, 10 години пилотът се дообучава, което предполага програмите да се адаптират и синхронизират в движение с европейските на всички звена.
Доц. д-р Минчев, позовавайки се на добрия опит на ВВМУ, препоръча по-ефективното използване на компютърните специалисти за разработване на симулатори на виртуалната реалност, което прави обучението практически насочено. Предполага и към прилагането на нови и по-атрактивни методи на преподаване. Предизвикателство би било да се започне и обучение за пилотиране на автожир – летателно средство, което има все повече привърженици.
Според доц. д-р Велкова представената на работната среща визия за предизвикателствата пред авиационното образование е правилна, а промотирането на авиационното образование в средните училища е повече от наложително.
За подп. д-р Андонов подготовката на пилотиране – теория и практика трябва да се осъществява още на ниво военновъздушно училище. В перспектива – придобиване на безпилотни летателни апарати, които имат все по-голямо приложение както във военната област, така и в разнообразни граждански дейности.
Полк. доц. д-р инж. Стефан Билидеров – началник на катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“, представи накратко съвместната дейност с катедра „ Електроника, навигация и комуникация в авиацията“ с началник полк. Доц. Д-р Димитър Димитров по утвърждаване на новата военна специализация „Системи за командване и управление“ с гражданска специализация „Системи с изкуствен интелект“.
Полк. д-р Филев изрази възхищението си от извършеното от екипа на ВВВУ под ръководството на бригаден генерал Юлиян Радойски по възстановяване и модернизиране на материалната база на училището, за изграждането на конкретни способности и навременното им използване. Той е убеден, че при разкриването на новата модерна специализация „Системи за командване и управление“, училището ще получи заявка от ВВС за обучение на курсанти.

Подобни новини

Back to top button