ОбществоПолитикаСоциални

До 200 млн.лв. могат да бъдат инвестирани в област Плевен за енергийно обновяване на домовете по плана за възстановяване и устойчивост

Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., вече могат да кандидатстват за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост, за да подобрят енергийната ефективност и условията на живот на домовете си, информират от Областния информационен център в Плевен.

Средствата в размер на общо 1 129 881 600 лева с ДДС се осигуряват по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“. Община Плевен може да инвестира до 50 млн. лв. за мерки по процедурата, а всяка от останалите десет общини в областта – до 15 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ на този етап ще покрива всички допустими разходи, като в Насоките за кандидатстване са определени максимални стойности за отделните дейности. Подпомагането за всеки индивидуален проект трябва да възлиза на поне
50 000 лв. и да не надхвърля 9 500 000 лв.

Необходимо е инвестицията да включва всички допустими енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, чрез които сградата ще постигне минимум клас на енергопотребление „B” и поне 30% спестявания на първична енергия.

Сдруженията на собствениците се обръщат за партньорство към Общината, на чиято територия се намира техният блок, като подават заявление за участие по образец, обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, обследване за установяване на техническите характеристики и технически паспорт, решение на етажната собственост, декларации за достъп до обектите.

Набирането на проектни предложения по тази процедура ще приключи на 31.05.2023 г.

Насоките за кандидатстване са публикувани ТУК.

Подобни новини

Back to top button