Минали избори

Определени са секциите за гласуване на хора с увреждания

Общинската администрация – Плевен , предприе мерки,  позволяващи на избиратели с увредено зрение или с двигателни проблеми  да се придвижват и гласуват в изборния ден, както следва:

  1. На територията на община Плевен са образувани две подвижни избирателни секции, заявления за които се приемат в съответствие с решенията на Централната избирателна комисия, като информацията е оповестена на интернет страницата на Община Плевен.
  2. В изборния ден ще бъде осигурен транспорт с оборудван за хора с увреждания бус, заявки за използването на който се приемат на телефон: 064 881 204 и в кабинет № 19 на I етаж в административната сграда на Община Плевен.
  3. Избирателните секции, разположени в сгради с повече от един етаж, позволяващи на избиратели с увредено зрение или с двигателни проблеми да се придвижват и гласуват в изборния ден, които са снабдени с подходи, отговарящи на изискванията от Решение № 1701-НС от 23.02.2023 г.:
№ на избирател­ната секцияАдрес:
152400022гр. Плевен, жк  „Дружба” № 310, ОУ „Св. Климент Охридски” (сграда на ДФСГ „Интелект”)
152400039гр. Плевен, жк „Сторгозия“  № 85, СУ „Стоян Заимов“
152400049гр. Плевен, жк „Сторгозия” № 121, СУ „Пейо Яворов”
152400061гр. Плевен, жк „Сторгозия“ № 97,  Професионална гимназия по лозарство и винарство
152400111гр. Плевен, ул. „Стара планина“ № 6, ОУ „Васил Левски“

4. Избирателни секции, намиращи се на един етаж и позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и гласуват в изборния ден, които са снабдени с подходи, отговарящи на изискванията от Решение № 1701-НС от 23.02.2023 г.:

№ на избирател­ната секцияАдрес:
152400014гр. Плевен, жк „Дружба”, ОУ „Св. Климент Охридски”
152400070гр. Плевен, ул. „Стефан Караджа“ № 20, НЧ „Извор“
152400071гр. Плевен, ул. „ Дойран” № 79,  Център за работа с деца (бивш пионерски дом)
152400092гр. Плевен, ул. „Иван Вазов“ № 15, ОУ „Цветан Спасов“
152400105Гр. Плевен, ул. „ Димитър Константинов“ № 2, Сграда „ Гена Димитрова“, РБ „Христо Смирненски“,  Конферентна зала

Всички секции по т. З и т. 4 са оборудвани с паравани за гласуване и плот, не по-висок от 85 см.

Подобни новини

Back to top button