ОбразованиеОбществоПраво

При голям интерес започна Седмицата на отворени врати в Районен съд – Плевен

На 18 април започнаха събитията за Седмицата на отворените врати в Районен съд – Плевен по случай Деня на Конституцията, 16 април.
От 10:00 часа в зала No4 в Съдебната палата беше представена лекция на тема „Разделение на властите според Конституцията на Република България. Представяне на професиите съдия и прокурор“ от съдия Ана Илиева пред ученици от  рофесионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване-Плевен, Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Димитър Димов“ и от Държавната финансово-стопанска гимназия „Интелект“, които бяха поканени да присъстват на днешната инициатива от председателя на Районен съд – Плевен – съдия Вера Найденова.
Учениците от Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен имаха възможност да присъстват и на открито съдебно заседание, за да видят нагледно в какво се състои работата на съда в съдебната зала.
След проведената лекция на всеки ученик беше раздаден тест за проверка на знанията, придобити в Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и всяко едно от децата получи удостоверение за участието си в образователната програма на Районен съд – Плевен.


От 14:00 часа в зала No3 в Съдебната палата, с участието на ученици от Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване беше разигран симулативен съдебен процес по наказателно-правен казус, с модератор съдия Чавдар Попов. Учениците влязоха в ролите на съдия, съдебен заседател, прокурор, съдебен секретар, служебен защитник, граждански ищец и подсъдим и в края на съдебния процес прочетоха присъда.

Съдия Вера Найденова подари на участниците в процеса Конституция на Република България.

Подобни новини

Back to top button