ОбществоПраво

Oбучение по проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“ се проведе в Плевен

На 26.04.2023г., в сградата на Районна прокуратура-Плевен, бе проведено обучение на тема „Правото на обвиняемия/подсъдимия да участва лично в производството срещу него (ефективно участие) в светлината на чл. 6 е от ЗКПЧОС (право на справедлив процес)“, информират от прокуратурата. В него взеха участие прокурори от Окръжна и Районна прокуратура – Плевен и следователи от ОСлО – Плевен. Лектор на обучението бе съдия Татяна Грозданова от Окръжен съд-София, командирована във Върховния касационен съд. В неговия ход бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с правото на лично участие на привлеченото към наказателна отговорност лице в наказателния процес, процесуалният ред за провеждане на задочно производство в досъдебната и съдебната фаза, бе обсъдена съдебна практика на Европейският съд по правата на човека и Съдът на Европейския съюз.

Обучението е организирано от Националния институт на правосъдието в рамките на дейност 5 „Прилагане на иновативен модел на съдебно обучение на работното място. Изграждане на споделени учебни пространства за развитие на знания, умения и компетентности“  на проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, изпълняван с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021.

В рамките на дейността са изградени 13 споделени учебни пространства в 13 съдебни органи – съдилища и прокуратури, между които и Районна прокуратура- Плевен,  оборудвани за провеждането на съдебно обучение на работното място. Във всяко от тях, по проекта е предвидено финансирано провеждане на по едно обучение, насочено към по-добро прилагане на европейската правна рамка в контекста на основните права.

Подобни новини

Back to top button